KETONEN

DIABETES

Ketonen bij diabetes.

Op deze website geven we veel uitleg over koolhydraatarme voedingspatronen, hoe we het voedingspatroon kunnen verbeteren en controleren maar ook over voedingssupplementen die kunnen helpen bij het in ketose raken en blijven. Ketose test strips worden ook gebruikt door mensen met diabetici. Bij personen met een diabetes type 1 bestaat er een grotere kans op het krijgen van een keto-acidose. Dit heeft te maken met het feit dat het lichaam gestopt is met de aanmaak van insuline of te weinig insuline aan maakt. Ketonen bij diabetes vergen hierdoor een andere benadering. Dit wil tevens niet zeggen dat een diabetes type 1 patient zich altijd moet laten afschrikken door een ketose dieet, overleg dit wel altijd eerst met uw arts. Bij mensen met een diabetes type 2 is de kans wat kleiner dat er een keto-acidose optreedt, omdat het lichaam bij een diabetes type 2 vaak zelf nog een klein beetje insuline aanmaakt. Op deze website vind u veel informatie met betrekking tot voedings en dieet vormen. Wij geven geen geneeskundig advies. Raadpleeg bij twijfel altijd een arts.


Ketoacidose

Op het moment dat er veel glucose in de bloedbaan aanwezig is en er weinig tot geen insuline in het lichaam aangemaakt wordt zal het teveel aan glucose in het bloed blijven circuleren en ontstaat er een hoge bloedglucosewaarde (hyperglycaemie). Door het ontbreken van insuline in het lichaam, kan de glucose niet in brandstof worden omgezet. Het lichaam gaat nu een andere energiebron aanspreken. Dit zijn voor namelijk de opgeslagen vetten in het lichaam. Bij verbranding van vetten komen er ketonen vrij. Ketonen zijn zuren die bij te hoge aantallen het bloed verzuren. Er is dan sprake van een keto-acidose. De waarde van ketonen bij diabetes dienen daarom ook nauwlettend in de gaten te worden gehouden.


Ketonen testen

Voor mensen met diabetes is het belangrijk om goed in de gaten te houden dat de ketonen waarde in het lichaam niet te hoog op lopen. De ketonen kunnen in het bloed , urine en adem gemeten worden. Wij raden aan om met uw behandelaar te overleggen wanneer u moet testen op ketonen. Uw behandelaar kan u vertellen wat de normaalwaarde is en bij welke waarde u contact moet opnemen met een arts. Alle situaties met een hoge bloedglucose vragen om de nodige waakzaamheid.


Ketosticks urineKetose en Ketoacidose

Ketose wordt vaak verward met de diabetische ketoacidose. Ketose en ketoacidose zijn twee totaal verschillende vormen van ketose. Zoals hierboven omschreven treedt een ketoacidose op wanneer de hoeveelheid ketonen in het bloed extreem hoog is en het bloed hierdoor verzuurd raakt. Diabetici kunnen in staat van ketoacidose raken bij bijvoorbeeld een tekort aan insuline, uitdroging door onvoldoende vocht inname, of door ziekte. Maar ook hongersnood, alcoholisme of een overactieve schildklier kunnen een oorzaak zijn van ketoacidose.


ketonen diabetes


Symptomen van ketoacidose kunnen zijn:

  • Misselijkheid of braken
  • Overmatig urineren of dorst
  • Hyperglycaemie (te hoog bloedglucosegehalte)
  • Onprettige ruikende adem
  • kortademigheid


Waarschuw bij één of meerdere van deze symptomen altijd een arts.