Disclaimer

De informatie op deze website wordt met grote zorg onderhouden. We proberen deze informatie op ieder moment juist en volledig weer te geven. Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk dat bepaalde informatie op deze website niet correct of onvolledig is weergegeven. Het gebruik van de informatie is geheel op eigen risico. De informatie op deze website kan niet gezien worden als een professioneel advies. Voor het gebruik ervan en de gevolgen van het gebruik aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid.

Keton1 producten (KetoCheck en Breathalyzer) zijn bedoeld voor het meten van de concentratie ketonen in de urine en adem. Het is geen exacte meting van het ketonengehalte in het lichaam en is geen oplossing, behandeling, medicatie of geneesmiddel voor overgewicht, diabetes en andere aandoeningen. We geven geen garanties op gewichtsverlies en/of het behalen van persoonlijke doelen. Keton1 is onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk voor wat voor gevolgen dan ook, ontstaan door het gebruik van Ketose testproducten anders dan door Keton1 in de gebruiksaanwijzing aangegeven.

Deze website bevat informatie over voedingssupplementen, die als aanvulling op de voeding kunnen worden gebruikt, alsmede over voedingspatronen. Voedingssupplementen alsmede voedingspatronen zijn geen geneesmiddelen maar zijn bedoeld ter ondersteuning van de gezondheid. Keton1 verklaart dat de informatie op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Echter, zij kan op geen enkele wijze instaan voor de volledigheid van of eventuele fouten in de teksten op deze website. Keton1 en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van deze website.

Productinformatie

Gebruik de producten alleen zoals aangegeven in de handleiding of op de verpakking. Lees dit zorgvuldig voor het gebruik van een product. De producten die we in deze webshop aanbieden zijn niet niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten of als een recept voor medicatie. Neem altijd contact op met een arts of zorgverlener voor je begint met een dieet of supplement. Dit geldt nog meer als er sprake is van bestaande gezondheidsklachten of medische problemen. De teksten, afbeeldingen en andere content die op deze website te vinden zijn behoren toe aan de eigenaar van Keton1. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming gekopieerd en/of verveelvoudigd worden. Het embedden van de informatie is niet toegestaan. Het kan voorkomen dat u informatie op deze website wenst te delen. Neem hiervoor ten alle tijden contact met ons op, samen kijken we naar de mogelijkheden.

Deze disclaimer kan op ieder moment gewijzigd worden