Voorwaarden Keton1 spaarprogramma

 1. Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op Keton1 spaarpunten welke gespaard worden op de website www.Keton1.nl
 2. Het betreft een online spaarpunten systeem.
 3. Door deel te nemen aan het spaarpunten programma ga je als deelnemer akkoord met de voorwaarden zoals op deze pagina beschreven.

 1. Deelname
 1. Deelname aan het spaarpunten programma van Keton1 staat open voor alle klanten van Keton1.
 2. Deelname aan het spaarpunten programma is kosteloos.
 3. Keton1 (organisator) en de deelnemers van het spaarprogramma zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
 4. Klanten van Keton1 hebben op Keton1 de mogelijkheid een account aan te maken door hun gegevens in te vullen tijdens het bestelproces en het opgegeven van een wachtwoord voor hun persoonlijke account.
 5. Persoonlijke gegevens dienen naar waarheid te zijn ingevuld.
 6. Alleen volledig ingevulde gegevens kunnen gebruikt worden voor het activeren van het Keton1 spaarprogramma.
 7. Gegevens omtrent het persoonlijke account worden niet vrijgegeven aan derden.
 8. Keton1 heeft het recht om een account aanvraag te weigeren.
 9. Keton1 heeft ten alle tijden het recht om een account te verwijderen als er sprake is van misbruik.
 10. Het persoonlijke geactiveerde account is ten allen tijden online te bezoeken en de deelnemer kan inloggen door middel van e-mail adres in combinatie met een persoonlijk opgegeven wachtwoord.

 3. Punten

 1. Deelnemers met een Keton1 account ontvangen automatisch spaarpunten in hun account. Punten worden uitgekeerd op het moment dat de bestelling betaald & verzonden is.
 2. Spaarpunten worden enkel toegekend over reeds betaalde bestellingen.
 3. Spaarpunten worden enkel toegekend aan geactiveerde accounts.
 4. Er worden geen spaarpunten toegekend aan betaalde bestellingen welke in het verleden zijn gedaan.
 5. Opgespaarde punten zijn niet inwisselbaar voor contanten en kunnen uitsluitend online worden besteed op de website van Keton1.
 6. Gespaarde punten zijn 12 maanden geldig.
 7. Gespaarde punten zijn niet overdraagbaar tussen accounts of personen.

 1. Waardepunten
 1. Op Keton1 is iedere uitgegeven euro 1 spaarpunt waard. Punten worden alleen toegekend na betaling en verzending van de bestelling en worden alleen bijgeschreven op geactiveerde accounts.
 2. Over verzendkosten en extra afhandelingskosten worden geen spaarpunten toegekend.
 3. 1 spaarpunt heeft een waarde van 5 euro cent welke alleen online uitgegeven kan worden op de website van Keton1.
 4. Bij het retourneren van artikelen worden toegekende punten in mindering gebracht op het punten saldo.
 5. Voor geretourneerde artikelen welke met punten zijn betaald worden alleen punten teruggegeven.
 6. Gespaarde punten kunnen niet meer worden besteed als het Keton1 account niet meer actief is.
 7. Keton1 kan in het kader van acties incidenteel extra punten toekennen. Bij geretourneerde bestellingen worden deze extra punten in mindering gebracht op het punten saldo.
 8. Spaarpunten kunnen niet tegelijkertijd worden ingewisseld in combinatie met andere kortingsacties.

 1. Privacy
 1. Deelnemers dienen correcte en complete persoonsgegevens in te vullen.
 2. Deelnemers welke onjuiste informatie verschaffen worden uitgesloten van deelname.
 3. Door deel te nemen aan het spaarprogramma gaan de deelnemers ermee akkoord dat hun gegevens gebruikt mogen worden voor mailingen.
 4. Verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in het gegevensbestand van Keton1. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
 5. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt mits hier schriftelijk toestemming is voor verleend.

 1. Slotbepalingen
 2. Keton1 is ten allen tijde bevoegd de actievoorwaarden omtrent het spaarsysteem tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten en/of te wijzingen.
 3. In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien beslist de Organisator.
 4. Voor overige vragen kan er contact opgenomen worden met de klantenservice van Keton1.